ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จำหน่าย เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ หิน ทราย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สีและเคมีภัณฑ์ ฯลฯ

joinus

อัพเดต 3 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ รายได้
ฝ่ายการตลาด 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี(สาขาวิชาใดก็ได้)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ
- ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปีพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
12,000-20,000
ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
- ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
15,000 – 25,000
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขาย 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี(สาขาวิชาใดก็ได้)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
9,000-15,000
ผู้จัดการ Logistics 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์หรือเกี่ยวข้อง
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ
- พูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์อย่างน้อย 3 ปี
- ขับรถยนต์ได้และมีรถประจำตำแหน่ง
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
20,000 – 40,000

23 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ รายได้
ฝ่ายผลิต 2 - เพศชาย
- วุฒิ ปวช. ปวส. – ปริญญาตรี
- มีความเป็นผู้นำ
- มีประสบการณ์ในการผลิตคอนกรีตจะพิจารณาาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
10,000 – 20,000 บาท/เดือน
พนักงานขับรถโม่ 2 - เพศชาย
- วุฒิป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการขับรถโม่ปูนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใบอนุญาตขับขี่
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
ประกันรายได้ขั้นต่ำ 10,000บาท/เดือน

อัพเดต 19 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ รายได้
วิศวกรโยธา 2 - เพศชาย
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- มีสวัสดิการ
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร(กว.)
- มีประสบการณ์ด้านProject Engineer พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
18,000-25,000บาท/เดือน
พนักงานฝ่ายสำนักงาน 1 - เพศชาย /หญิง
- วุฒิปริญญาตรี(สาขาวิชาใดก็ได้)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความกระตือรือร้น
- ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
- มีสวัสดิการ
10,000 – 15,000 บาท/เดือน
สถาปนิก 1 - เพศชาย
- วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์า
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ
- ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่
- มีสวัสดิการพร้อม
- มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(ก.ส.)
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
18,000 – 25,000 บาท/เดือน

ประกาศ ณ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ รายได้
วิศวกรโรงงาน 1 - เพศชาย
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสาหการ
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร(กว.)
- มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer 3 ปีขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ
35,000-50,000บาท/เดือน
วิศวกรรมโยธา 1 - เพศชาย
- วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศกรรมโยธา
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ
- ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร(กว.)
- มีประสบการณ์ด้าน Project Engineer 3 ปีขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ
35,000 – 50,000 บาท/เดือน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นำมายื่นภายหลังได้)

3. สำเนาวุฒิการศึกษา (หากยังไม่มีให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันก่อนได้)

4. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1″ หรือ 2″ จำนวน 2 รูป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน

- ใบสมัคร บจก.สตูลค้าเหล็ก

- ใบสมัคร บจก.เอสทีคอนกรีต โปรดักส์

- ใบสมัคร บจก.สตูลเฮ้าส์ซิ่งดีเวลลอปเมนท์

- ใบสมัคร บจก.เอสทีสตีล(2001) ปัตตานี

สนใจสมัครได้ที่

เคาน์เตอร์บริการ บจก.สตูลค้าเหล็ก

เลขที่ 59 หมู่ที่ 5 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160

โทรศัพท์ 074-795572 ต่อ 213 (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร 074-795019

หรือ 088-7884622 ติดต่อคุณกัสมา

Email: stunkalax@gmail.com

  • สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 18/4/61