ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จำหน่าย เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ หิน ทราย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สีและเคมีภัณฑ์ ฯลฯ

joinus

อัพเดต 7 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ รายได้
ฝ่ายไอที(IT) 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความกระตือรือร้น
- มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบกราฟฟิกส์ 3 ปีขึ้นไป
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
10,000-20,000 บาท/เดือน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
- ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
18,000 – 40,000 บาท/เดือน
พนักงานฝ่ายการเงิน 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี(สาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความเป็นผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่

- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม

10,000-25,000 บาท/เดือน

7 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ รายได้
ฝ่ายบัญชี 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
- ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
10,000 – 20,000 บาท/เดือน

อัพเดต 7 กรกฎาคม 2563

ตำแหน่ง อัตรา คุณสมบัติ รายได้
ฝ่ายบัญชี 1 - เพศชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี)
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป
- ขับรถยนต์ได้/มีใบอนุญาตขับขี่
- มีสวัสดิการและยูนิฟอร์ม
10,000-20,000บาท/เดือน

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (นำมายื่นภายหลังได้)

3. สำเนาวุฒิการศึกษา (หากยังไม่มีให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกโดยสถาบันก่อนได้)

4. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1″ หรือ 2″ จำนวน 2 รูป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงาน

- ใบสมัคร บจก.สตูลค้าเหล็ก

- ใบสมัคร บจก.เอสทีคอนกรีต โปรดักส์

- ใบสมัคร บจก.สตูลเฮ้าส์ซิ่งดีเวลลอปเมนท์

- ใบสมัคร บจก.เอสทีสตีล(2001) ปัตตานี

สนใจสมัครได้ที่

เคาน์เตอร์บริการ บจก.สตูลค้าเหล็ก

เลขที่ 59 หมู่ที่ 5 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160

โทรศัพท์ 074-795572 ต่อ 213 (ฝ่ายบุคคล) โทรสาร 074-795019

หรือ 088-7884622 ติดต่อคุณกัสมา

Email: stunkalax@gmail.com

  • สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 18/4/61