ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จำหน่าย เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ หิน ทราย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สีและเคมีภัณฑ์ ฯลฯ

เกี่ยวกับ สตูลค้าเหล็ก

เกี่ยวกับเรา

บจก.สตูลค้าเหล็ก เป็นธุรกิจที่จัดจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างโดยเฉพาะเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก ท่อดำ แป๊ปแบน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ก่อสร้างชนิดอื่น เช่น ปูน อิฐบล๊อก อิฐแดง หิน ทราย กระเบื้องหลังคา สมาร์ทบอร์ด รวมถึงอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อีกจำนวนมาก เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

บจก.สตูลค้าเหล็ก ยังมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจการก่อสร้าง คือ บจก. สตูลเฮาส์ซิ่ง ดำเนินเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้าง โครงการต่างๆ และเป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องถึงคุณภาพของงาน และนอกจากนี้ยังมีธุรกิจ เซรามิกซ์แสควส์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเซรามิกซ์ สุขภัณฑ์ หลากหลายแบรนด์ดัง สำหรับธุรกิจใหม่ล่าสุดในเครือซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่  คือ  บริษัท เอส ที คอนกรีตโปรดักส์ ให้บริการคอนกรีตผสมเสร็จ คุณภาพสูง ราคายุติธรรม  นับได้ว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างครบวงจร เพื่อเป้าหมายสูงสุด ในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ โดยเน้นมาตรฐานด้านราคาและบริการ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการค้าขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างในภูมิภาคใกล้เคียงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ขยายตลาดสินค้าและบริการ
2. เพิ่มศักยภาพในการบริการ

ค่านิยม

จุดเริ่มต้นจากความจริงใจ สานสายใย เป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

เป้าหมาย

การขยายตลาดของกลุ่มลูกค้า และยังคงรักษาฐานตลาดเดิมไว้

แผนผังโครงสร้าง

โครงสร้างองค์กร สตูลค้าเหล็ก
  • สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 18/4/61